ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชื่ออาจารย์ : นายกดสยาม ลมงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2558,14:35  อ่าน 697 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นางวลัยลักษณ์ ไพ่พงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2558,14:27  อ่าน 525 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญรัตน์ ธรรมสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2558,14:11  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2558,14:09  อ่าน 388 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นายวีระพงษ์ สิทธิกรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2558,13:55  อ่าน 377 ครั้ง
รายละเอียด..