ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/08/2014
ปรับปรุง 04/04/2022
สถิติผู้เข้าชม 183241
Page Views 207392
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดหมูดุด คลองขุด ท่าใหม่
2 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว คลองขุด ท่าใหม่
3 โรงเรียนวัดคลองขุด คลองขุด ท่าใหม่
4 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ คลองขุด ท่าใหม่
5 โรงเรียนบ้านอัมพวา คลองขุด ท่าใหม่
6 โรงเรียนวัดหนองคัน ตะกาดเง้า ท่าใหม่
7 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า ตะกาดเง้า ท่าใหม่
8 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ตะกาดเง้า ท่าใหม่
9 โรงเรียนวัดแขมหนู ตะกาดเง้า ท่าใหม่
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 039-395455
11 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
12 โรงเรียนสุดแสงวิทยา ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
13 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
14 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
15 โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่ ท่าใหม่
16 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ท่าใหม่ ท่าใหม่ 039431158
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง ท่าใหม่ ท่าใหม่
18 โรงเรียนวัดท่าศาลา รำพัน ท่าใหม่
19 โรงเรียนบ้านไร่เก่า รำพัน ท่าใหม่
20 โรงเรียนวัดรำพัน รำพัน ท่าใหม่
21 โรงเรียนวัดสามผาน สองพี่น้อง ท่าใหม่
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 สองพี่น้อง ท่าใหม่
23 โรงเรียนบ้านมาบโอน เขาบายศรี ท่าใหม่
24 โรงเรียนบ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่
25 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาบายศรี ท่าใหม่
26 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม เขาวัว ท่าใหม่
27 โรงเรียนวัดเขาหนองปลาไหล เขาแก้ว ท่าใหม่ 039-326986
28 โรงเรียนบ้านท่าปก เขาแก้ว ท่าใหม่
29 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง เขาแก้ว ท่าใหม่
30 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา เขาแก้ว ท่าใหม่
31 โรงเรียนบ้านตาเลียว เขาแก้ว ท่าใหม่
32 โรงเรียนบ้านวังปลา เขาแก้ว ท่าใหม่
33 โรงเรียนบ้านแพร่งหน้าผาล่าง เขาแก้ว ท่าใหม่
34 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย เขาแก้ว ท่าใหม่
35 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี โขมง ท่าใหม่
36 โรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร) โขมง ท่าใหม่ 039-433445
37 โรงเรียนวัดหนองแหวน กระแจะ นายายอาม
38 โรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) กระแจะ นายายอาม 039-398182
39 โรงเรียนวัดนาซา กระแจะ นายายอาม
40 โรงเรียนวัดช้างข้าม ช้างข้าม นายายอาม
41 โรงเรียนวัดนายายอาม นายายอาม นายายอาม
42 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอาม นายายอาม 039371251,039371252
43 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม นายายอาม นายายอาม
44 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์พลอย นายายอาม นายายอาม
45 โรงเรียนบ้านต้นกระบก นายายอาม นายายอาม 039-371559
46 โรงเรียนวัดวังหิน วังโตนด นายายอาม 039 - 437264
47 โรงเรียนวัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์) วังใหม่ นายายอาม 039395352
48 โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย นายายอาม
49 โรงเรียนบ้านหนองหงส์ สนามไชย นายายอาม -
50 โรงเรียนวัดเขาน้อย คมบาง เมืองจันทบุรี
51 โรงเรียนวัดเนินยาง คมบาง เมืองจันทบุรี
52 โรงเรียนวัดคมบาง คมบาง เมืองจันทบุรี
53 โรงเรียนวัดทองทั่ว คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี
54 โรงเรียนวัดเนินสูง คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี 039-343481
55 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) จันทนิมิต เมืองจันทบุรี 039 321662
56 โรงเรียนลาซาลจันทบุรรี (มารดาพิทักษ์) จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
57 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
58 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
59 โรงเรียนศรีจันทร์การบริบาล จันทนิมิต เมืองจันทบุรี 086-3777163
60 โรงเรียนบุญสมออนุบาล ตลาด เมืองจันทบุรี
61 โรงเรียนอนุบาลประศาสน์วิทยา ตลาด เมืองจันทบุรี
62 โรงเรียนตังเอ็ง ตลาด เมืองจันทบุรี 039311470
63 โรงเรียนบุญสมวิทยา ตลาด เมืองจันทบุรี
64 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตลาด เมืองจันทบุรี
65 โรงเรียนบ้านแก้ว ท่าช้าง เมืองจันทบุรี (039) 471327
66 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ท่าช้าง เมืองจันทบุรี
67 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ บางกะจะ เมืองจันทบุรี
68 โรงเรียนวัดโยธานิมิต บางกะจะ เมืองจันทบุรี
69 โรงเรียนวัดสิงห์ บางกะจะ เมืองจันทบุรี
70 โรงเรียนวัดพลับ บางกะจะ เมืองจันทบุรี
71 โรงเรียนวัดพลับพลา พลับพลา เมืองจันทบุรี 039-354537
72 โรงเรียนวัดโป่งแรด พลับพลา เมืองจันทบุรี
73 โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล พลับพลา เมืองจันทบุรี
74 โรงเรียนวัดดอนตาล พลับพลา เมืองจันทบุรี
75 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
76 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
77 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
78 โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
79 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ เมืองจันทบุรี 084-3487747
80 โรงเรียนอนุบาลกัลยา วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
81 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ หนองบัว เมืองจันทบุรี
82 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม หนองบัว เมืองจันทบุรี
83 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว เมืองจันทบุรี
84 โรงเรียนวัดเกาะขวาง เกาะขวาง เมืองจันทบุรี
85 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน เกาะขวาง เมืองจันทบุรี
86 โรงเรียนวัดเกาะโตนด เกาะขวาง เมืองจันทบุรี
87 โรงเรียนบ้านชำโสม แสลง เมืองจันทบุรี
88 โรงเรียนวัดแสลง แสลง เมืองจันทบุรี
89 โรงเรียนวัดขุนซ่อง ขุนซ่อง แก่งหางแมว
90 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว
91 โรงเรียนบ้านโคกวัด ขุนซ่อง แก่งหางแมว 039-480038
92 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ พวา แก่งหางแมว
93 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น พวา แก่งหางแมว
94 โรงเรียนบ้านเนินจำปา พวา แก่งหางแมว 0 3946 0992
95 โรงเรียนบ้านคลองครก พวา แก่งหางแมว 081-266-7414,085-901-4542
96 โรงเรียนบ้านซอยสอง สามพี่น้อง แก่งหางแมว
97 โรงเรียนบ้านประแกต สามพี่น้อง แก่งหางแมว
98 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สามพี่น้อง แก่งหางแมว
99 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย เขาวงกต แก่งหางแมว
100 โรงเรียนวัดเขาวงกต เขาวงกต แก่งหางแมว
101 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมว แก่งหางแมว
102 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง แก่งหางแมว แก่งหางแมว
103 โรงเรียนบ้านโป่งวัว แก่งหางแมว แก่งหางแมว
104 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว แก่งหางแมว แก่งหางแมว
105 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด แก่งหางแมว แก่งหางแมว