ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/08/2014
ปรับปรุง 25/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 199556
Page Views 225981
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว คลองขุด ท่าใหม่
2 โรงเรียนวัดหมูดุด คลองขุด ท่าใหม่
3 โรงเรียนวัดคลองขุด คลองขุด ท่าใหม่
4 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ คลองขุด ท่าใหม่
5 โรงเรียนบ้านอัมพวา คลองขุด ท่าใหม่
6 โรงเรียนวัดหนองคัน ตะกาดเง้า ท่าใหม่
7 โรงเรียนวัดแขมหนู ตะกาดเง้า ท่าใหม่
8 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า ตะกาดเง้า ท่าใหม่
9 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ตะกาดเง้า ท่าใหม่
10 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 039-395455
12 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
13 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
14 โรงเรียนสุดแสงวิทยา ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
15 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ท่าใหม่ ท่าใหม่ 039431158
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง ท่าใหม่ ท่าใหม่
17 โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่ ท่าใหม่
18 โรงเรียนวัดรำพัน รำพัน ท่าใหม่
19 โรงเรียนวัดท่าศาลา รำพัน ท่าใหม่
20 โรงเรียนบ้านไร่เก่า รำพัน ท่าใหม่
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 สองพี่น้อง ท่าใหม่
22 โรงเรียนวัดสามผาน สองพี่น้อง ท่าใหม่
23 โรงเรียนบ้านมาบโอน เขาบายศรี ท่าใหม่
24 โรงเรียนบ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่
25 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาบายศรี ท่าใหม่
26 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม เขาวัว ท่าใหม่
27 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา เขาแก้ว ท่าใหม่
28 โรงเรียนบ้านท่าปก เขาแก้ว ท่าใหม่
29 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง เขาแก้ว ท่าใหม่
30 โรงเรียนวัดเขาหนองปลาไหล เขาแก้ว ท่าใหม่ 039-326986
31 โรงเรียนบ้านตาเลียว เขาแก้ว ท่าใหม่
32 โรงเรียนบ้านวังปลา เขาแก้ว ท่าใหม่
33 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย เขาแก้ว ท่าใหม่
34 โรงเรียนบ้านแพร่งหน้าผาล่าง เขาแก้ว ท่าใหม่
35 โรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร) โขมง ท่าใหม่ 039-433445
36 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี โขมง ท่าใหม่
37 โรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) กระแจะ นายายอาม 039-398182
38 โรงเรียนวัดหนองแหวน กระแจะ นายายอาม
39 โรงเรียนวัดนาซา กระแจะ นายายอาม
40 โรงเรียนวัดช้างข้าม ช้างข้าม นายายอาม
41 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์พลอย นายายอาม นายายอาม
42 โรงเรียนบ้านต้นกระบก นายายอาม นายายอาม 039-371559
43 โรงเรียนวัดนายายอาม นายายอาม นายายอาม
44 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม นายายอาม นายายอาม
45 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอาม นายายอาม 039371251,039371252
46 โรงเรียนวัดวังหิน วังโตนด นายายอาม 039 - 437264
47 โรงเรียนวัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์) วังใหม่ นายายอาม 039395352
48 โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย นายายอาม
49 โรงเรียนบ้านหนองหงส์ สนามไชย นายายอาม -
50 โรงเรียนวัดเขาน้อย คมบาง เมืองจันทบุรี
51 โรงเรียนวัดคมบาง คมบาง เมืองจันทบุรี
52 โรงเรียนวัดเนินยาง คมบาง เมืองจันทบุรี
53 โรงเรียนวัดทองทั่ว คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี
54 โรงเรียนวัดเนินสูง คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี 039-343481
55 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
56 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) จันทนิมิต เมืองจันทบุรี 039 321662
57 โรงเรียนศรีจันทร์การบริบาล จันทนิมิต เมืองจันทบุรี 086-3777163
58 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
59 โรงเรียนลาซาลจันทบุรรี (มารดาพิทักษ์) จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
60 โรงเรียนตังเอ็ง ตลาด เมืองจันทบุรี 039311470
61 โรงเรียนบุญสมวิทยา ตลาด เมืองจันทบุรี
62 โรงเรียนบุญสมออนุบาล ตลาด เมืองจันทบุรี
63 โรงเรียนอนุบาลประศาสน์วิทยา ตลาด เมืองจันทบุรี
64 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตลาด เมืองจันทบุรี
65 โรงเรียนบ้านแก้ว ท่าช้าง เมืองจันทบุรี (039) 471327
66 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ท่าช้าง เมืองจันทบุรี
67 โรงเรียนวัดสิงห์ บางกะจะ เมืองจันทบุรี
68 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ บางกะจะ เมืองจันทบุรี
69 โรงเรียนวัดโยธานิมิต บางกะจะ เมืองจันทบุรี
70 โรงเรียนวัดพลับ บางกะจะ เมืองจันทบุรี
71 โรงเรียนวัดพลับพลา พลับพลา เมืองจันทบุรี 039-354537
72 โรงเรียนวัดโป่งแรด พลับพลา เมืองจันทบุรี
73 โรงเรียนวัดดอนตาล พลับพลา เมืองจันทบุรี
74 โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล พลับพลา เมืองจันทบุรี
75 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
76 โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
77 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
78 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ เมืองจันทบุรี 084-3487747
79 โรงเรียนอนุบาลกัลยา วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
80 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
81 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม หนองบัว เมืองจันทบุรี
82 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว เมืองจันทบุรี
83 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ หนองบัว เมืองจันทบุรี
84 โรงเรียนวัดเกาะขวาง เกาะขวาง เมืองจันทบุรี
85 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน เกาะขวาง เมืองจันทบุรี
86 โรงเรียนวัดเกาะโตนด เกาะขวาง เมืองจันทบุรี
87 โรงเรียนบ้านชำโสม แสลง เมืองจันทบุรี
88 โรงเรียนวัดแสลง แสลง เมืองจันทบุรี
89 โรงเรียนวัดขุนซ่อง ขุนซ่อง แก่งหางแมว
90 โรงเรียนบ้านโคกวัด ขุนซ่อง แก่งหางแมว 039-480038
91 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว
92 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ พวา แก่งหางแมว
93 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น พวา แก่งหางแมว
94 โรงเรียนบ้านเนินจำปา พวา แก่งหางแมว 0 3946 0992
95 โรงเรียนบ้านคลองครก พวา แก่งหางแมว 081-266-7414,085-901-4542
96 โรงเรียนบ้านซอยสอง สามพี่น้อง แก่งหางแมว
97 โรงเรียนบ้านประแกต สามพี่น้อง แก่งหางแมว
98 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สามพี่น้อง แก่งหางแมว
99 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย เขาวงกต แก่งหางแมว
100 โรงเรียนวัดเขาวงกต เขาวงกต แก่งหางแมว
101 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมว แก่งหางแมว
102 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง แก่งหางแมว แก่งหางแมว
103 โรงเรียนบ้านโป่งวัว แก่งหางแมว แก่งหางแมว
104 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว แก่งหางแมว แก่งหางแมว
105 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด แก่งหางแมว แก่งหางแมว