กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกดสยาม ลมงาม
ครู คศ.2

นางสาวมุธรส จำเนียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 081-1754835
อีเมล์ : muth_k_15@hotmail.com