ภาพกิจกรรม
เข้าค่าพักแรม
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562..การอยู่ค่ายพักแรมชั่วคราวลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดขุนซ่อง
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,11:53   อ่าน 373 ครั้ง