รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านโคกวัด
เลขที่ 32 หมู่ 5   ตำบลขุนซ่อง  อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
เบอร์โทรศัพท์ 039-480038
Email : khokwad_school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :